hihf-hillerød.dk © 2010 

 

Hillerød Industri- og Haandværkerforenings Fond 2000


Fonden blev stiftet den 9. august 2000.

Fondens formål er af ”almennyttig” og ”almenvelgørende” karakter, der primært skal tilgodese håndværkere med henblik på hjælp i en økonomisk vanskelig situation.


a) Tilgodese håndværkslærlinge, håndværkere og handelsuddannede til brug

     for faglig uddannelse, videregående uddannelse, efteruddannelse og lign.

b) Tilgodeser andre studerende under uddannelse af teknisk karakter.

c) Yde tilskud til studierejser i Danmark og i udlandet.

d) Yde tilskud til studieophold i Danmark og i udlandet.

e) Yde tilskud til afholdelse af faglige foredrag, indkøb af faglitteratur til

    fagbiblioteker etc.

f) Yde tilskud til formål af musisk og kulturel karakter

Fonden har sin egen bestyrelse, der vælges blandt foreningens medlemmer. Medlemmerne skal være myndige og vederhæftige samt medlem af Hillerød Industri- og Haandværkerforening.


                       

 

 

 

 


 

  • Få indflydelse »
Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

  • Spar dit kontingent her »
Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed.